ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

Abstract
Description
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО, СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА, ЕКОНОМІКА, ТЕХНІЧНІ НАУКИ, МЕТОДИ І МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ, СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Keywords
тритикале озиме, сорт, екологічна стійкість, агробіотичний потенціал, стабільність продуктивності, пшениця м'яка озима, мінеральні добрива, елементи структури, урожайність, клейковина, білок, буряк цукровий, гібрид, багаторосткові запилювачі, цитоплазматична чоло- віча стерильність, чоловічостерильні форми, стерильна плазма, селекція, цибуля ріпчаста, сорт, випробування, врожайність, кукурудза, мутанти SU2, якість ґранулярного крохмалю, генетичний аналіз, сівозміни, системи землеробства, недостатнє зволоження, водний режим, історія розвитку, пшениця озима, сорт, потомство, морфологічні частини колоса, кількісні ознаки, мінливість, коефіцієнт варіації, спельта, гібриди, продуктивність колосу, успадкування, кореляція, свинарство, селекція, генетичний тренд, племінна цінність, BLUP, порода, тип, жива маса, порода, годівля, утримання, забійні якості, прирости живої маси, морфолог- гічний склад туш, індекс м’ясності, калорійність, зимостійкість, медоносні бджоли, матки, роїння, розплід, трутні, трутневий розплід, бітьківські сім’ї, бджолиний розплід, гемолімфа, глоткові залози, жирове тіло, робочі бджоли, бджільництво, чисельність бджолиних сімей, кормова база, запилення, ентомофільні культури, забезпеченість, свині, порода, лінія, родина, продуктивність, метод оцінки, селекція, белок, аминокислоты, скор, лимитирующие аминокислоты, фракции белка, сыропригодность, молоко, породы, жива маса, середньодобові прирости, м’ясне скотарство, порода, бішофіт, мастит, корови, фагоцити, сурфоктант, гіпоксія, плід, новонароджені, легені, навколоплідна рідина, ектосан, токсичні властивості, лабораторні тварини, екологія, забруднення, анемія, еритроцити, лейкоцити, резистентність, біоморфологія, руда чапля, чорний лелека, бугай великий, тазостегновий суґлоб, корови, гельмінти, антигельмінтики, ефективність, свині, імунітет, біогенні препарати, вакцина, імунна відповідь, спосіб культивування, фекалії, личинки, інтенсивність інвазії, пліснява, гельмінтоларвоскопія, «Рефектин», «Тектін супер», фасціольоз, парамфістомоз, велика рогата худоба, екстенсефективність, інтенсефективність, Mycoplasma gallisepticum, дика та декоративна птиця, природні резервуари мікоплазм, кролі, коні, внутрішньоочний тиск, прилад для вимірювання ВОТ, концептуальні положення, ресурсоощадна діяльність, аграрні підприємства, інституційна теорія, організація управління, гібридні форми управління, аграрний сектор економіки, горнодобывающий сектор, приоритет, месторождения, компания, геологоразведка, кооперативы, сельское хозяйство, развитие, укрупнение, благоприятная среда, оптимальный план, многофакторный эксперимент, методология, автоматизация, дизель, система паливоподачі, кут випередження впорскування палива, пере- хідний процес, робочі показники, швидкісні характеристики, фітотехнології, фіторемедіація, стічні води, біоплато, вищі водні рослини, молочна промисловість, проста лінійна регресія, прогноз, регресійна пряма, критерії якості прогноз- них моделей, урожайність зернових культур, хаос, порядок, система, моделювання, періодичність, вимирання, екологізація, системний підхід, стале сільськогосподарське виробництво, екологічно безпечна продукція, органічне виробництво, теплове випромінювання, атмосферна корекція, Landsat 5 (TM), SEBAL, RED, свині, походження, якість сперми, відтворювальна здатність, кон’юнктивіти, молодняк великої рогатої худоби, мікрофлора, збудник, антибіотики, трифузол, грип коней, імунітет, вакцина, схема вакцинації, імунопрофілактика, АСОІ, інвестиційна привабливість, аграрні підприємства, рейтинг
Citation