Неопушені форми сої та напрями їх використання

Abstract
Description
Головні господарсько-цінні ознаки у кількісному та якісному значенні перевищували сорт-стандарт Юг-30. Показано, що маса насіння на рослині, урожайність насіння були вищими у лінії Анаконда (2,4 т/га). Ця лінія щорічно перевищувала урожайність всіх сортів, що вивчали. Вміст жиру в насінні ліній без опушення коливалася від 21,25 до 25,9%. Білок був досить низьким, лише 28,83-36,96%. Окремі лінії без опушення (№ 1, № 10, Анаконда) мали показник вмісту білку вище ніж у сортів. Проаналізовано якісного складу олії неопушених ліній. Визначені нові напрями використання сої без опушення - селекція сої овочевої та кормової.
Keywords
селекція, сорт, соя, колекція, зразок, кореляція
Citation