ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ АЗОТФІКСУЮЧИХ ТА ФОСФОРМОБІЛІЗУЮЧИХ МІКРООРГАНІЗМІВ У ПІДВИЩЕННІ НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ГОРОХУ

Abstract
Description
Єремко Л.С., Бондаренко К.А. Ефективність застосування мікробіологічних препаратів на основі азотфіксуючих та фосформобілізуючих мікроорганізмів у підвищенні насіннєвої продуктивності гороху. Матеріали ХІ науково-практичної інтернет–конференції «Актуальні напрямки та проблеми у технологіях вирощування продукції рослинництва» / Редкол.: В.В. Гангур (відп. ред.) та ін. Полтавський державний аграрний університет, 2021. С. 120-123.
Keywords
горох, насіннєва продуктивність, мікробіологічні препарати, азотфіксуючі мікроорганізми, фосформобілізуючі мікроорганізми
Citation