ВПЛИВ ДОЗ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ В ТУКОСУМІШАХ НА УРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

Abstract
Description
Гангур В.В., Маренич М.М., Єремко Л.С., Кабак Ю.І. Вплив доз та співвідношення елементів мінерального живлення в тукосумішах на урожайність пшениці озимої. Хімія, екологія та освіта: Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 21-22 травня 2020 року). Полтава, 2020. С. 147–150.
Keywords
пшениця озима, мінеральні добрива, тукосуміші, дози добрив, співвідношення елементів живлення, урожайність
Citation