Патент на винахід "СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ПОРОЖНИН КОРПУСНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ВИРОБІВ ПОТОКОМ АБРАЗИВУ" №124675

Abstract
Description
1. Спосіб дробоструминного очищення внутрішньої поверхні порожнин корпусних виробів типу тіл обертання, таких як корпуси хімічних, біологічних, харчових та інших апаратів, складених з циліндричної обичайки з привареними днищами довільної форми, одне з яких має центральний люк, що обертаються при обробці навколо власної осі симетрії з безпечною частотою п, продиктованою діючими нормативно-технічними документами, який відрізняється тим, що дробоструминне сопло в процесі обробки переривчасто переміщують з максимально можливою швидкістю Уєкб, яка забезпечує мінімальну витрату часу, по еквідистанті до твірної кривої порожнини виробу, починаючи від осі симетрії на глухому днищі та закінчуючи на межі з центральним люком відкритого днища або навпаки, щоразу на постійний певний крок S відповідно до довжини факела з зупинками тривалістю на оптимальних технологічних режимах. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що крок переміщення дробоструминного сопла по еквідистанті до твірної кривої порожнини оброблюваного виробу S становить близько 0,8 діаметра відбитка факела dвід на кільцевій ділянці оброблюваної поверхні, і затримують дробоструминне сопло на кожній зупинці протягом часу ^ч, достатнього для повного очищення кільцевої ділянки: Ъч=^д^=2лгё5^, де ^д - площа кільцевої ділянки оброблюваної поверхні, що дорівнює ^д=2л:гё; Qf - поверхнева продуктивність дробоструминного сопла, що дорівнює Qf=Qw/S (Qw - об'ємна продуктивність дробоструминного факела, 5 - товщина дефектного шару металу, який видаляється в процесі дробоструминного очищення). 3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на кожній зупинці дробоструминного сопла протягом часу ^ч дотримуються умови рівномірності очищення поточної кільцевої ділянки оброблюваної поверхні, яка, тобто умова, виражається відношенням: и/^ =с, де ^ - час, протягом якого оброблюваний виріб робить один оберт навколо осі симетрії, рівний ^=1/п (п - безпечна частота обертання оброблюваного виробу, яка диктується діючими нормативно-технічними документами); с - найближче більше ціле число, за винятком 0-ї початкової ділянки, коли це стосується глухого днища. 4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при кожній зупинці дробоструминного сопла на еквідистанті до твірної кривої порожнини оброблюваного виробу, протягом якого відбувається дробоструминне очищення внутрішньої поверхні, дробоструминному соплу надають коливальних рухів вздовж еквідистанти з амплітудою: А=0,2сІвід, де Свід - діаметр відбитка дробоструминного факела на оброблюваній поверхні.
Keywords
Citation
Collections