Електронний репозитарій (сховище, архів) наукових публікацій – електронний архів результатів науково-дослідної роботи, публікацій науковців, викладачів, аспірантів та студентів академії, кваліфікаційних робіт студентів для їх централізованого зберігання та надання відкритого доступу до них світовій академічній спільноті у режимі онлайн.

Інструкція для науково-педагогічних і наукових працівників із додавання академічних текстів до інституційного репозитарію

Інструкція із додавання академічних текстів здобувачів вищої освіти різних рівнів до інституційного репозитарію

Правила оформлення списку використаних джерел при написанні наукових робіт

Авторський договір

Приклад

Photo by @inspiredimages
 

Recent Submissions

Item
Стан та перспективи розвитку протезної галузі в Україні в контексті виконання завдань соціальної політики воєнного часу
(Збірник наукових праць "Економічний простір", м. Дніпро, 2024) Лозинська, Тамара Миколаївна; Роменська, Т. В.
Наслідком будь-якої війни є поява великої кількості травмованого цивільного населення та військових. Україна у 2009 р. підписала Конвенцію ООН «Про права осіб з інвалідністю» і підтвердила гарантії щодо забезпечення осіб з інвалідністю допоміжними засобами реабілітації (ДЗР) та їх соціальної інклюзії. Завданнями держави контексті реалізації соціальної політики стають заходи, спрямовані на розвиток протезно-ортопедичної галузі та налагодження системи реабілітації людей, постраждалих від війни. Комплекс заходів, необхідних для реорганізації та розвитку підприємств протезної галузі, включає в себе питання стратегічного характеру, що вимагає розроблення відповідної стратегії. Стратегія розвитку галузі, своєю чергою, має вміщувати рішення щодо організаційних, технологічних, кадрових, економічних питань забезпечення ефективної діяльності протезно-ортопедичних підприємств.
Item
Том 27 № 1 (2024): Scientific Progress & Innovations
(2024-09-29) Полтавський державний аграрний університет
Item
A clinical case of a mixed testicular tumour with cryptorchidism in a dog of the Yorkshire Terrier breed
(2023) Канівець, Наталія Сергіївна; Коломак, Ігор Олегович; Кравченко, Сергій Олександрович; Дмитренко, Надія Іванівна; Бурда, Тетяна Леонідівна; Kanivets, N. S.; Kolomak, I. O.; Kravchenko, S. O.; Dmytrenko, N. I.; Burda, T. L.
Histological examination of testicular tumours in cryptorchid males allows determining the nature of neoplasia, prognosis of long-term consequences in the form of metastases, and defining the optimal method of treatment of the animal, which determines the relevance of research in this area. The aim of the work is to determine the pathohistological structure of neoplasia of the left, cryptorchid, and morphology of the contralateral testes in a Yorkshire Terrier male with unilateral cryptorchidism. General clinical, ultrasonographic, radiological and histological methods were used in the examination of the animal. The article presents data on a mixed tumour of the intraperitoneal left testis of a 6-year-old Yorkshire Terrier, which is an atypical clinical case. It was found that the characteristic ultrasonographic features of the cryptorchid left testis tumour were numerous isoechoic foci of different diameters (from 4 to 26 mm), hyperechoic septa, and tuberous contours with a hyperechoic capsule. At laparotomy, the altered testis had an uneven surface saturated with blood vessels. The section showed milky-white neoplastic areas separated by fibrous bands that did not correspond to the normal structure of the organ. Histological examination of the parenchyma revealed areas of similar rounded cells in the form of a group of shapeless masses separated by a fibrous barrier. Neoplastic tubules had a developed fibrovascular stroma with an eosinophilic necrotic area. The protein membrane also had numerous fibrous formations. The layers of multifaceted cells were located perpendicular to the basal lamina, often with central necrosis, and the testicular mass contained multifocal haemorrhages. Such signs are characteristic of the lesion of Sertoli cells and interstitial Leydig cells, which indicated a mixed type of tumour of the left extraperitoneal testis of the Yorkshire Terrier. The contralateral right testis was unchanged and corresponded to the natural morphological and histological structure. The prostate was normal on macroscopic and histological examination, which has not been previously reported. Six-month follow-up of the dog showed no signs of metastatic process. The practical significance of the work is to obtain new scientific knowledge about the development of mixed tumours of the testis in cryptorchid males and the prospects for the treatment of diseased animals
Item
Візуальна діагностика за патології підшлункової залози у котів
(2024) Дереза, Ю. Ф; Канівець, Наталія Сергіївна
Патології підшлункової залози є досить поширеними захворюваннями у свійських котів, зокрема запалення підшлункової залози. Вчасна діагностика дозволяє обрати оптимальний метод лікування тварини, що визначає актуальність досліджень у цій сфері. Метою роботи є обґрунтування інформативності різних неінвазивних методів діагностики панкреатиту у свійських котів. У обстеженні свійських котів використано загальноклінічні (огляд, пальпація, термометрія, аускультація тощо), рентгенографічні та ультрасонографічні методи дослідження. У статті наведено результати дослідження хворих на панкреатит котів різного віку (від 1 до 15 років), порід (безпорідні, сіамська, орієнтал, шотландська висловуха), статі (кіт, кішка). Встановлено, що характерними ознаками захворювання були дегідратація (83 %), ано-/гіпорексія (87,5 %), виснаження (84 %), блювання (75 %), болючість черева (65 %). За умови ультасонографічного дослідження виявлено нерівномірно потовщену гіпоехогенну підшлункову залозу оточену у значної кількості хворих тварин рідиною гіпоехогенної щільності, стінка дванадцятипалої кишки дотична до підшлункової залози була потовщеною, складчастою. За результатами ультрасонографії складно диференціювати гострий та хронічний панкреатит у свійських котів, оскільки наявність гіперехогенності паренхіми підшлункової залози вказує на фіброз її тканини і спостерігалася за наявності хронічного панкреатиту, але не часто. За результатами рентгенографії змін в органах черевної порожнини, або втрат їх архітектоніки не виявлено, що дозволило виключити окремі причини розладів роботи шлунково-кишкового тракту. Практичне значення роботи полягає в отриманні нових наукових знань щодо розвитку панкреатиту у свійських котів залежно від перебігу захворювання, моніторингу стану тварин, перспектив у наданні переваг при лікуванні хворих тварин у разі його ускладнення
Item
Безпека праці під час експлуатації технологічного обладнання
(2024) Федьків, Олексій Олександрович; Попов, Станіслав Вячеславович; Харченко, Сергій Олександрович
Як відомо, підлогова стяжка являє собою проміжний шар між основою підлоги та фінішним покриттям (лінолеум, ламінат, паркет, плитка та ін.). Її основним завданням є вирівнювання основи та розподіл навантаження на перекриття, а також вміщування у собі різноманітних комунікацій (опалення, водогін, електрика) [1, 2].