Публічне управління

Abstract
Навчальний посібник «Публічне управління» розрахований для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня вищої освіти Бакалавр за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 281 Публічне управління та адміністрування. Може бути корисним для слухачів центрів підвищення кваліфікації, молодих науковців, викладачів вищих навчальних закладів, службовців і посадових осіб органів державної влади і органів місцевого самоврядування, громадських діячів.
Description
Лозинська Т. М., Іваніна О. В., Щетініна Т. О. Публічне управління : навч. посіб. Полтава : ТОВ АСМІ, 2023. 186 с. ISBN 978-966-182-695-2
Keywords
Публічне управління, Громадянське суспільство, Місцеве самоврядування, Бюрократія, Корупція, Ефективність
Citation