РЕЗУЛЬТАТИ АДАПТИВНОЇ СЕЛЕКЦІЇ СОЇ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Білявська, Людмила Григорівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
В якості вихідного матеріалу використовували селекційні форми та колекційні зразки ВІРа, які різнилися за походженням (Україна, Росія, Польща, США, Канада, Швеція, Японія та ін. і морфо-біологічними показниками. Досліджувану колекцію висівали в шість строків: 1-й – 1-5.05; 2-й – 15-20.05; 3-й – 1-5.06; 4-й – 15-20.06; 5-й – 1-5.07; 6-й – 15-20.07. Рослини на одній половині ділянки першого, третього та п’ятого строків сівби вирощували на короткому 10-годинному дні, а на другій половині ділянки- на звичайному довгому дні (контроль). В окремому досліді, проведеному в інституті рослинництва ім. В.Я.Юр’єва при звичайному, короткому (10-годинному) дні та при безперервному освітленні. Холодостійкість на етапі проростання насіння визначали за методикою В.І.Січкаря і В.Д.Беверсдорфа. Реакцію зразків сої на понижену інсоляцію вивчали під час вирощування рослин в умовах затінення , контроль – звичайне освітлення. Результати проведених досліджень показали, що вивчена нами колекція представлена значним різноманіттям за фотоперіодичною реакцією, холодостійкістю, тіньовитривалістю та стійкістю до комплексу несприятливих факторів (Fiskeby 840-5-3, добори із Красноградської 1, з 418193, з Терезинської-24, Білосніжка), що дало нам підставу вважати можливим створення адаптивних до несприятливих факторів середовища сортів. Результати вивчення характеру фотоперіодичної реакції показали, що у вивченій колекції було 48% фотоперіодично нейтральних зразків, 23% слабко-, 11% середньо-, 2% сильно-, та 16% дуже сильно реагуючих на тривалість дня. Фотоперіодично нейтральними виявились Fiskeby 840-5-3, Maple Presto, Bravalla, Білосніжка, Бєльці 3/86, добір із Терезинської 24 та ін. Виявили форми, які в умовах затінення істотно не знижували рівень показників елементів продуктивності, що дало підставу вважати їх адаптованими до зниження рівня інсоляції, тобто, тіньовитривалими. Це такі форми, як Fiskeby 840-5-3, добір із Красноградської 1, добір з 0507 И №422108, Красноградська 86. У вивченій колекції виявлена значна кількість зразків, які при +100 С мали схожість насіння 90-98%, тобто на рівні схожості за оптимальної температури (+250 С). Такі зразки як Hobbit, Рання-10, Fiskeby 840-5-3, Прикарпатська 81 виявились холодостійкими у фазі проростків [8]. За допомогою вищезгаданих методів оцінки на першому етапі адаптивної селекції із матеріалу, створеного на станції, виділені високопродуктивні лінії з сприйнятною нормою реакції до лімітуючих факторів навколишнього середовища, які за підсумками державного сортовипробування зареєстровані, як сорти Аметист, Агат, Артеміда [12]. За даними Української асоціації виробників і переробників сої з 126 сортів які вирощувались в Україні у 2006 році третє місце за площами займав сорт Агат (36157 га), одинадцяте - Аметист (17640 га) і двадцять п’яте – Артеміда (7980 га). Причому поширеність цих сортів мала місце в різних грунтово-кліматичних зонах країни, що практично доводить їх екологічну пластичність.
Keywords
адаптивний потенціал, селекція, сорт, соя, колекція, зразок, кореляція
Citation