Адитивний і процедурний підходи як способи пізнання в методології наукових досліджень обліку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Канцедал, Наталія Анатоліївна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Облік і фінанси
Abstract
Метою статті є деталізація критеріальних складових, що дозволяють виявити відмінності та розмежувати адитивний і процедурний підходи до трактування методу бухгалтерського обліку. Систематизовано результати всебічного дослідження методу бухгалтерського обліку як складової методології економічної науки. Деталізовано спільні та відмінні ознаки наукових підходів до трактування методу бухгалтерського обліку (адитивного і процедурного). Визначено критерії, що дозволяють ідентифікувати та розмежувати відповідні наукові підходи. Встановлено взаємозв’язок та взаємопов’язаність елементів методу бухгалтерського обліку та спроектовано модель міжелементного зв’язку у площині загальнонаукових методів емпіричного та теоретичного пізнання. Це дозволило виявити основну спільну ознаку адитивного та процедурного підходів – взаємозалежність елементів методу бухгалтерського обліку, що ґрунтується на недоцільності їх вибіркового чи автономного застосування у практичній діяльності господарюючих суб’єктів. Обґрунтовано, що у сучасних умовах в основі методу бухгалтерського обліку має бути принцип взаємозалежності його елементів, а інструментом його адаптації до реальних економічних подій – інтелектуальний капітал (професійні знання бухгалтера).
Description
Keywords
методологія, метод, адитивний підхід, процедурний підхід, документування, інвентаризація, оцінка, калькулювання, рахунки, подвійний запис, баланс, звітність
Citation
http://www.afj.org.ua/ua/article/346/