Електронний репозитарій (сховище, архів) наукових публікацій – електронний архів результатів науково-дослідної роботи, публікацій науковців, викладачів, аспірантів та студентів академії, кваліфікаційних робіт студентів для їх централізованого зберігання та надання відкритого доступу до них світовій академічній спільноті у режимі онлайн.

Інструкція для науково-педагогічних і наукових працівників із додавання академічних текстів до інституційного репозитарію

Інструкція із додавання академічних текстів здобувачів вищої освіти різних рівнів до інституційного репозитарію

Правила оформлення списку використаних джерел при написанні наукових робіт

Авторський договір

Приклад

Photo by @inspiredimages
 

Recent Submissions

Item
Трансформаційне лідерство та наукова школа академіка Ярослава Олійника
(2023) Запотоцький, С.; Мезенцев, К.; Шевчук, Сергій Миколайович
Ярослав Богданович Олійник був одним з найвидатніших і найуспішніших організаторів географічної науки в Україні. Очолюючи географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, він не лише сформував потужну команду географів, а й створив власну наукову суспільно-географічну школу, давши дорогу у наукове життя багатьом кандидатам і докторам наук.
Item
Geoinformation monitoring of the tourist industry potential of the territory
(2023) Shevchuk, S. M.; Laslo, O. O.; Onipko, V. V.; Шевчук, Сергій Миколайович; Ласло, Оксана Олександрівна; Оніпко, Валентина Володимирівна
In the conditions of the digital economy, data exchange in the tourism information support system takes place mainly in real time. GIS, gradually replacing traditional tools, allows you to represent the process of tourist service in the form of interactive digital services. The application of GIS in the tourism and hospitality industry is of particular importance for travel planning, online booking, determining the location and recreational potential of destinations, support systems and decision-making.
Item
Інноваційні підходи до підготовки фахівців із геодезії та землеустрою до реалізації проєктів планування територій
(Полтавський державний аграрний університет, 2024) Шевчук, Сергій Миколайович; Куришко, Роман Валентинович; Чувпило, Вадим Вікторович
Протягом останнього часу в системі вищої освіти більшості країн світу відбулися значущі зміни. В Україні до цих тенденцій приєдналися проблеми, що виникли у ході війни і пов'язані з постійним реформуванням системи вищої освіти, необгрунтованими освітніми ініціативами, її стрімкою комерціалізацією, зменшенням кількості абітурієнтів тощо. Усі ці процеси суттєво впливають на якість підготовки фахівців із геодезії і землеустрою, що змушує нас до перегляду змісту та результатів навчання, методик та технологій навчання, а також діючих освітніх програм і навчальних планів.
Item
Відстрочений контроль знань здобувачів як форма оцінювання навчальних досягнень
(Полтавський державний аграрний університет, 2024) Нагорна, Світлана Вікторівна; Гапон, Світлана Василівна; Шевчук, Сергій Миколайович
Контроль якості навчання допомогає встановити різницю між очікуваними показниками та отриманими результатами і встановлює рівень знань і вмінь здобувачами вищої освіти, компетентностей відповідно до нормативних документів.
Item
Вибір баз проведення практики як запорука успішної реалізації її мети та завдань
(Полтавський державний аграрний університет, 2024) Гапон, Світлана Василівна; Нагорна, Світлана Вікторівна; Куришко, Роман Валентинович
Навчальна практика є обов'язковою складовою освітньо-професійної програми "Садово-паркове господарство" підготовки фахівців спеціальності 206 Садово-паркове господарство. Вона дозволяє майбутнім спеціалістам набути низки програмних компетентностей (як загальних, так і фахових) та досягти заявлених у "Стандарті..." [3] програмних результатів навчання. Проведення навчальної практики вимагає попередньої підготовки методичного забезпечення та вибору відповідних практик.