Електронний репозитарій (сховище, архів) наукових публікацій – електронний архів результатів науково-дослідної роботи, публікацій науковців, викладачів, аспірантів та студентів академії, кваліфікаційних робіт студентів для їх централізованого зберігання та надання відкритого доступу до них світовій академічній спільноті у режимі онлайн.

Інструкція для науково-педагогічних і наукових працівників із додавання академічних текстів до інституційного репозитарію

Інструкція із додавання академічних текстів здобувачів вищої освіти різних рівнів до інституційного репозитарію

Правила оформлення списку використаних джерел при написанні наукових робіт

Авторський договір

Приклад

Photo by @inspiredimages
 

Recent Submissions

Item
Експериментальне дослідження удосконаленої конструкції електропневмоклапану пневматичної системи автопоїзду-зерновозу.периментальне дослідження удосконаленої конструкції електропневмоклапану пневматичної системи автопоїзду-зерновозу.
(Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 2023-04-23) Попов С.В.; Семенов А.О.; Євменов Р.Ю.
На даний час електропневмоклапани широко застосовуються у практиці машинобудування для керування стиснутим повітрям пневматичних систем вантажних колісних транспортних засобів, зокрема й тих, що застосовуються для перевезення продукції сільськогосподарського виробництва, наприклад автопоїздів зерновозів. Певним недоліком існуючих конструкцій є перегрів котушок електропневмоклапанів. Це призводить до втрати їх роботоздатного стану. Виникають збої у перерозподілі робочого середовища. Запропоновано удосконалити існуючий вузол заміною конструкції котушки, збільшенням діаметру сідла та зміною жорсткості пружини. Наведено методики дослідження вузла за визначеними критеріями роботоздатності. Отримано результати експериментальних досліджень оновленої конструкції електропневмоклапану
Item
Особливості формування готовності майбутніх фахівців галузі аграрні науки та продовольство до фітосанітарного моніторингу
(Полтавський державний аграрний університет, 2023) Нечипоренко, Наталія Іванівна; Оніпко, Валентина Володимирівна; Поспєлова, Ганна Дмитрівна
Особливості формування готовності майбутніх фахівців галузі аграрні науки та продовольство до фітосанітарного моніторингу
Item
Застосування особистісно зорієнтованої технології у процесі підготовки майбутніх фахівців спеціальності геодезія та землеустрій
(Полтавський державний аграрний університет, 2023) Оніпко, Валентина Володимирівна; Шевчук, Сергій Миколайович; Чувпило, Вадим Вікторович
Застосування особистісно зорієнтованої технології у процесі підготовки майбутніх фахівців спеціальності геодезія та землеустрій
Item
Особливості реалізації міжпредметних зв’язків у процесі вивчення професійних дисциплін молодшими бакалаврами зі спеціальності агрономія
(2022) Оніпко, Валентина Володимирівна; Пархоменко, Р. М.
Особливості реалізації міжпредметних зв’язків у процесі вивчення професійних дисциплін молодшими бакалаврами зі спеціальності агрономія
Item
Формування у майбутніх агрономів понятійно-термінологічного апарату при вивченні освітнього компоненту ґрунтознавство
(Полтавський державний аграрний університет, 2023) Оніпко, Валентина Володимирівна; Ласло, Оксана Олександрівна; Калашнік, Оксана Петрівна
Формування у майбутніх агрономів понятійно-термінологічного апарату при вивченні освітнього компоненту ґрунтознавство