Фінанси підприємств

Abstract
У навчальному посібнику по дисципліні «Фінанси підприємств» розглянуто питання організації фінансової роботи на підприємстві, розкрито механізм формування фінансових ресурсів, порядок їх використання і планування надходжень, рух грошових потоків та визначення фінансових результатів діяльності підприємств, їх оподаткування. Викладено забезпечення суб’єктів господарської діяльності основним та оборотним капіталом, методику проведення аналізу фінансового стану підприємства та визначення факторів, що випливають на стабільність розвитку підприємства. До теоретичного матеріалу додано тестові завдання для самоперевірки, приклади та завдання для самостійного розв'язку; критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти, що здійснюються за стобальною системою з подальшим її переведенням у ЄCTS. Навчальний посібник має ілюстративність, супроводжується достатньою кількістю схем, рисунків, формул.
Description
Затверджено до друку Вченою радою Полтавської державної аграрної академії як навчальний посібник для здобувачів вищої освіти
Keywords
Фінанси підприємств
Citation