СУЧАСНА ВИЩА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Abstract
Description
Грибовська Ю. М., Кононенко Ж. А. Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи. Матеріали 51-ї науково-методичної конференції викладачів і аспірантів «Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості у контексті сучасних трансформацій» (м. Полтава, 27 лютого 2020 року). Полтава : РВВ ПДАА, 2020. С. 148-150.
Keywords
вища освіта, типи закладів вищої освіти, умови вступу, фінансування закладів вищої освіти
Citation