Методичні рекомендації до виконання і написання курсової роботи з дисципліни "Землевпорядні вишукування та проєктування" здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій за освітньо-професійною програмою "Геодезія та землеустрій" галузі знань 19 Архітектура та будівництво

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Authors
Куришко, Роман Валентинович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Методичні рекомендації до виконання і написання курсової роботи з дисципліни "Землевпорядні вишукування та проєктування" здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій за освітньо-професійною програмою "Геодезія та землеустрій" галузі знань 19 Архітектура та будівництво схвалено Радою з якості вищої освіти спеціальності "Геодезія та землеустрій", протокол № 5 від 30 січня 2024 р.
Description
Keywords
Курсова робота, бакалаврський рівень вищої освіти, перший рівень вищої освіти, спеціальність 193 Геодезія та землеустрій, геодезія, землеустрій, здобувач освіти, галузь знань 19 Архітектура та будівництво, землевпорядне вишукування, землевпорядне проєктування
Citation
Методичні рекомендації до виконання і написання курсової роботи з дисципліни "Землевпорядні вишукування та проєктування" здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій за освітньо-професійною програмою "Геодезія та землеустрій" галузі знань 19 Архітектура та будівництво / уклад.: Р. В. Куришко. Полтава : ПДАУ, 2024. 30 с.