Оцінка ефективності лікування дрібних тварин з гнійними ранами

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ
Abstract
Дипломна робота включає вступ, огляд літератури, власні дослідження, їх узагальнення і аналіз, висновки і пропозиції виробництву, список використаних джерел. Загальний обсяг дипломної роботи становить 68 сторінок комп’ютерного тексту, містить 14 ілюстрацій, 2 таблиці та додатки. Список використаних джерел включає 45 найменувань. Робота виконувалася на базі навчально-науково-виробничої клініки ветеринарної медицини при кафедрі хірургії та акушерства Полтавської державної аграрної академії м. Полтава. Тема роботи - «Оцінка ефективності лікування гнійних ран у дрібних тварин». Метою роботи було вивчення поширення ранової патології у дрібних тварин, встановити основні причини її виникнення і розробити ефективні методи лікування за різними схемами. Об’єкти досліджень - коти та собаки різних вікових груп, порід. Для вивчення були поставлені наступні завдання: 1. На базі навчально-наукової клініки ветеринарної медицини при кафедрі хірургії та акушерства Полтавської державної аграрної академії встановити розповсюдження ран у дрібних тварин. 2. З’ясувати симптоматику захворювань та опрацювати методику лікування ран, визначити найбільш ефективний метод лікування. 3. Визначити економічну ефективність методів терапії та зробити висновки про терапевтичну ефективність методів що застосовуються.
Description
Keywords
Citation