Власний капітал як один із чинників прийняття управлінських рішень

Abstract
Description
Тютюнник Ю.М., Овчаренко А.Ю. Власний капітал як один із чинників прийняття управлінських рішень. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 17-19 березня 2021 р. Ч. 2. Львів : ЛНАУ, 2021. С. 135-137.
Keywords
власний капітал, управлінські рішення
Citation