Технологія виробництва свинини в умовах ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Кваліфікаційну роботу викладено на 50 сторінках комп’ютерного тексту, з них основна частина – 37 сторінок, що включає: вступ, огляд літератури, матеріал і методи досліджень, результати власних досліджень, висновки, пропозиції виробництву. Робота містить 3 таблиці, 9 рисунків. Список використаних джерел налічує 71 найменування. Метою кваліфікаційної роботи було вивчити технологію виробництва свинини в умовах ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» та запропонувати її удосконалення. Для досягнення вказаної мети вирішувались наступні завдання: дослідити систему біобезпеки у ТОВ «НВП Глобинський свинокомплекс»; охарактеризувати систему гібридизації та технологію відтворення стада прийняту в господарстві; вивчити технологію отримання опоросів та вирощування поросят у підсисний період; дати характеристику технології відгодівлі свиней; оцінити економічну ефективність галузі свинарства.
Keywords
свинарство, технологія, відгодівля, продуктивність, гетерозис
Citation