Оцінка екологічного стану навчального комплексу Полтавської державної аграрної академії

Abstract
Description
Плаксієнко І.Л., Чальцев Д.В., Беличко Р.Р. Оцінка екологічного стану навчального комплексу Полтавської державної аграрної академії. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Ефективне функціонування екологічно стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти», 28.11.2018р. Полтава: ПДАА. 2018. С. 220 - 223.
Keywords
екологічний стан, територіальний комплекс, санітарно-гігієнічні норми
Citation