Порушення авторського права у соціальних мережах

Abstract
Description
Осташова В. О., Канцедал Ю. А. Порушення авторського права у соціальних мережах. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору» (м. Полтава, ПДАА, 27 березня 2019 року). Полтава : РВВ ПДАА, 2019. С. 417-422.
Keywords
авторське право, соціальні мережі
Citation