Екологічна оцінка вмісту фторид-іонів у питній воді з джерел нецентралізованого водопостачання.

Abstract
Description
Плаксієнко І.Л., Карпенко Я.О., Шевченко А.О. Екологічна оцінка вмісту фторид-іонів у питній воді з джерел нецентралізованого водопостачання. Матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. «Передумови та перспективи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу», 28.05. 2018. Полтава: ПДАА, 2018. С.81-84.
Keywords
джерела нецентралізованого водопостачання, питна вода, вміст фторидів
Citation