Особливості оцінювання майнового стану малих підприємств

Abstract
Description
Тютюнник Ю. М., Тютюнник С. В. Особливості оцінювання майнового стану малих підприємств. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 25 лютого 2022 року : збірник наукових праць [Елект-ронний ресурс]. Вінниця: ВНТУ, 2022. С. 591-593.
Keywords
малі підприємства, майновий стан
Citation