Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2014. № 1.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-03-28
Authors
Мельник, А. В.
Собко, М. Г.
Дубовик, О. О.
Вітанов, О. Д.
Солдатенко, О. В.
Урюпіна, Л. М.
Герман, М. М.
Міщенко, Олег Вікторович
Рожков, А. О.
Іващенко, О. Д.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО, СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА, ЕКОНОМІКА, ТЕХНІЧНІ НАУКИ, СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Keywords
пшениця озима, сорти, продуктивність, кількість продуктивних сте- бел, кількість зерен, маса зерен, огірок, краплинне зрошення, локальне внесення добрив, фертигація, урожай- ність насіння, коефіцієнт енерґетичної ефекти- вності, суха речовина, вміст білка, клейковини, накопичення маси 1000 зерен, нату- ри, склоподібність, ценотична напруга, норма висіву, спосіб сівби, тритикале яре, урожайність, економічна та біоенерґетична ефективність, коноплі, тетрагідроканабінол, костра конопляна, канабіноїди, газова хромато- графія з мас-селективним детектуванням, ячмінь ярий, основний обробіток ґрунту, агрофізичні властивості, про- дуктивна волога, мінеральні добрива, урожай, індекс вирівняності гнізд, параметри росту, молодняк свиней, велика біла порода, індики, жива маса, індекси формування, кореляція, норка, генотип, кольоровий тип, Scanglow, Scanblack, Pearl, плодючість, відтворювальна здатність, коні, аноплоцефалята, епізоотологія, екстенсивність інвазії, еймеріоз, кози, протиеймеріозні препарати, свиноматки, добавки, еструс, відтворювання, статева функція, собаки, коти, морфологія, нирки, печінка, печінково-нирковий синдром, панлейкопенія, кішка, лікування, схема, ефективність, коти, собаки, хвороби печінки, гепатит, гепатодистрофія, цироз, методи діагностики, собаки, бабезіоз, хвороба, жовтяниця, білірубін, печінка, коррозионные препараты, сердечно-сосудистая система, метод анатомического исследования, бурштинова кислота, вітамін Е, тканинне дихання, мітохондрії, окислювальне фосфорилювання, печінка, сукцинат, УСРР, НЕП (нова економічна політика), бюджетна система, твердий бюд- жет, гроші, грошова реформа, грошова систе- ма, грошова маса, червінець, кількісна теорія грошей, тверді відходи, сфера поводження з твердими відходами, регіон, оцінка ризику здоров’ю населення, економіко-екологічна модель, оптимізація, кооперація, житловий кооператив, житлово-орендний кооператив, кварти- ра, житло, глиниста сировина, нітрат-іони, адсорбція, водоносний горизонт, природна питна вода, трубопровід, гідравлічна система, гідростатика, форсунка, гідродинамічні параметри, розрахункова модель, математична модель, обсяг твердих побутових відходів, виробнича функція, агрохолдинг, логистика, методы и модели оптимального упорядочения работ, аппарат нечетких множеств, генетические алгоритмы, інформаційні технології, безпека життєдіяльності, понятійний апарат, мезофауна, органічне землеробство, інтенсивне землеробство, ґрунтова фауна, ґрунтоутворення, біогенні речовини, сезонна мінливість, гідробіологічні процеси, гідрохімічні показники, величина водного стоку, природні екосистеми, органічні та мінеральні сполуки, процес евтрофікації («цвітіння» водойм), поверхневі води, нітрати, нітрити, ГДК (гранично допустима концен- трація), ГОСТ, свині, порода, схрещування, відтворення, розмір гнізда, маса гнізда, кріоконсервована сперма, морфологічні характеристики сперматозоїдів, патологічні форми, довготривале зберігання, порода, корови, запальні процеси, кінцівки, морфологічні, біохімічні показники крові, стоматологічні хвороби, собака, порода, форма прояву
Citation