Управління конфліктами на підприємстві та методи їх вирішення (на матеріалах ДП «ДГ «Степне» Полтавського району)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Коробкіна В.М. Управління конфліктами на підприємстві та методи їх вирішення (на матеріалах ДП «ДГ «Степне» Полтавського району). – Кваліфікаційна робота на правах рукопису. Магістерська дипломна робота на здобуття ступеня вищої освіти магістр за освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій спеціальності 073 Менеджмент. – Полтавська державна аграрна академія, Полтава, 2019
Keywords
трудові конфлікти, стратегія, персонал, конфліктологія, управління конфліктами
Citation