УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ В УМОВАХ ЗМІН

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ФОП Гаража М. Ф., ТОВ Сімон, м. Полтава
Abstract
Розкривається роль та місце знань в процесі управління змінами. Описуються нові виклики економіки, котрі вимагають теоретичного осмислення їх наслідків для розвитку соціальної сфери. Автором накреслено основні напрями державної політики в галузі формування та розвитку економіки, що базується на знаннях.
Description
Шупта І. М. Роль та місце знань в процесі управління змінами / І. М. Шупта // Управління соціально-економічним розвитком в умовах змін: монографія за заг. ред д.ґн.держ. упр., професора Т.М. Лозинської; Полтавська державна аграрна академія. ˗ Полтава : ФОП Гаража М. Ф., ТОВ Сімон, 2017. − С. 204-228.
Keywords
знання, інформація, організаційна досконалість, «сірі лебеді», управління знаннями, функції управління знаннями
Citation