Жанрово-стильові особливості прози Василя Шевчука

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Сизоненко Н. М. С 34 Жанрово-стильові особливості прози Василя Шевчука: монографія / Н. М. Сизоненко. – Полтава : РВВ ПДАА, 2011. – 160 с. ISBN 978-966-2088-57-1 У монографії з’ясовується жанрова своєрідність прози Василя Шевчука; досліджуються способи художнього втілення авторської концепції історії та особистості; визначаються принципи сюжетно-композиційної організації, особливості хронотопу та типу оповіді художніх текстів письменника; розглядаються якісні характеристики ідіостилю В. Шевчука. Літературознавцям, викладачам вищих навчальних закладів, учителям-словесникам, усім, хто цікавиться проблемами теорії жанру та стилю, історією розвитку української літератури 60 – 90-х рр. XX ст.
Keywords
Citation