МАЛОЦІННІ АКТИВИ: НАУКОВА ДИСКУСІЯ ТА ПРАКТИКА ОБЛІКУ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-03
Authors
Пономаренко, Оксана Григорівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво ТОВ "ДКС-центр"
Abstract
Головними проблемами облікової науки і практики щодо малоцінних активів є: прогалини нормативного регулювання обліку; неоднозначне визнання діапазону об'єктів обліку; різночитання положень бухгалтерського і податкового обліку; відображення одномоментного споживання малоцінних активів, що необгрунтовано знижує показники активів балансу; недосконала амортизаційна політика, що зумовлює відсутність джерел відновлення малоцінних активів. Беручи до уваги відносну новизну об'єкта "малоцінні активи" для української облікової науки та практики, систематизовано організаційно-методичні засади обліку таких активів у різних країнах. Виявлено, що облікові підходи диференціюються залежно від зміни ступеня державної регламентації обліку. Серйозним недоліком вітчизняної облікової практики щодо малоцінних активів є той факт, що вони у складі оборотних визнаються малоцінними швидкозношуваними предметами та обліковуються згідно з методологією запасів у світлі П(С)БО 9 "Запаси". Однак цілий ряд видів цих активів не має одномоментності споживання. У свою чергу, номенклатурний склад малоцінних необоротних активів за рядом об'єктів дублює складові на субрахунках обліку основних засобів 106 "Інструменти, прилади та інвентар" та 109 "Інші основні засоби". Для вирішення означених проблем на підставі аналізу провідних наукових позицій та облікової практики пропонуються шляхи виокремлення й усунення невідповідностей бухгалтерського й податкового законодавства, удосконалення підходів до оцінки й амортизації малоцінних активів та їх синтетичного обліку переважно через застосування нових субрахунків з належним рівнем деталізації.
Description
Пономаренко О. Г. Малоцінні активи: наукова дискусія та практика обліку / О. Г. Пономаренко // Агросвіт. - 2019. - № 5. - С. 11-17.
Keywords
облік; малоцінні активи; малоцінні швидкозношувані предмети; малоцінні необоротні активи.
Citation