Методичні рекомендаціфї до виконання курсової роботи "Лексикологія"

Abstract
Description
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Лексикологія» містять загальні вимоги щодо написання курсової роботи; перелік тем, що запропоновані кафедрою гуманітарних і соціальних дисциплін; опис процедури обрання теми; методичні вказівки до виконання курсової роботи та її оформлення, а також пояснення процедури захисту і критерії оцінювання.
Keywords
методичні рекомендації, курсова робота, лексикологія
Citation