Вплив віку у лактаціях на рівень молочної продуктивності корів

Abstract
Description
Карунна Т.І., Шаферівський Б.С., Желізняк І.М. Вплив віку у лактаціях на рівень молочної продуктивності корів. Актуальні проблеми фізіології тварин: матеріали Міжнародної науково – практичної конференції, присвяченої 120 – річчю О.В. Квасницького (м. Полтава, 17–18 вересня 2020 р.). Полтава: РВВ ПДАА, 2020. С. 47–48.
Keywords
молочна продуктивність, лактація, українська чорно-ряба молочна порода
Citation