ПОСЛІДОВНІСТЬ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ КОЕФІЦІЄНТІВ ЛІКВІДНОСТІ

Abstract
Description
Тютюнник Ю. М. Послідовність факторного аналізу коефіцієнтів ліквідно-сті / Ю. М. Тютюнник, Г. М. Лоза / Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю: зб. матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 24 жовтня 2019 р.). – Полтава : ПДАА, 2019. – С. 337-341.
Keywords
коефіцієнти ліквідності, факторний аналіз
Citation