МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

Abstract
Description
Махно С.В. Мінімальна заробітна плата та її актуальність в Україні. Еконмоіка сьогодні: проблеми моделювання та управління. Матеріали Х Міжнародної наук.-практ.інтернет-конференції (м. Полтава, 19-20 листопада 2020 року). – Полтава : ПУЕТ, 2020. С. 269-272.
Keywords
заробітна плата, споживчий кошик
Citation