Системний аналіз політичних процесів. Методичні рекомендації з виконання контрольної роботи (для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання ступеня бакалавр освітньо-професійної програми Політологія спеціальності 052 Політологія)

Abstract
Description
Тютюнник Ю.М. Системний аналіз політичних процесів. Методичні рекомендації з виконання контрольної роботи (для здобувачів вищої освіти за-очної форми навчання ступеня бакалавр освітньо-професійної програми Політологія спеціальності 052 Політологія). Полтава: ПДАУ, 2021. 10 с.
Keywords
системний аналіз
Citation