ВПЛИВ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-12
Authors
Стайко, Володимир Володимирович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Полтавський державний аграрний університет
Abstract
АНОТАЦІЯ Стайко В. В. «Вплив біологічних препаратів на формування урожайності насіння соняшнику» Кваліфікація: магістр з агрономії за освітньо-професійною програмою Насінництво і насіннєзнавство. Обсяг магістерської роботи: 49 с., 12 табл., 7 додатків, 42 літературних джерела. Об’єкт досліджень: ранньостиглий гібрид соняшника Ясон. Предмет дослідження: Біопрепарати Діазофіт та Фосфоентерин. Мета роботи: встановити ефективність застосування біопрепаратів Діазофіт та Фосфоентерин на формування урожайності і якості насіння соняшнику в умовах селянсько-фермерського господарства «Корнієнко» у с. Соколова Балка Новосанжарського району Полтавської області. Результати та їх новизна: Експериментально встановлено перевагу передпосівної обробки насіння гібриду соняшнику Ясон біопрепаратами. Основні наукові та практичні результати: Встановлено, що для отримання суттєвого приросту урожайності соняшнику доцільно проводити передпосівну обробку насіння одночасно двома препаратами – Діазофітом та Фосфоентерином. Апробація роботи. Стайко В.В., Шокало Н.С. Вплив біопрепаратів на урожайність і якість насіння соняшнику. Сучасні напрями та досягнення селекції і насінництва сільськогосподарських культур: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 75-річчю заснування кафедри селекції, насінництва і генетики Полтава: ПДАУ, 2023. С. 186-187. Галузь застосування: 20 Аграрні науки та продовольство. Перелік ключових слів: соняшник, гібрид, біологічні препарати, урожайність.
Description
Стайко В. В. Вплив біологічних препаратів на формування урожайності насіння соняшнику: кваліфікац. роб. на здобуття СВО Магістр; спеціальність 201 Агрономія, ПДАУ, Полтава, 2023. 49 с.
Keywords
соняшник, гібрид, біологічні препарати, урожайність.
Citation