ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Abstract
Description
У статті розкривається зміст поняття самостійної роботи здобувачів вищої освіти, її роль і місце в системі підготовки майбутніх фахівців в умовах вищої школи. Самостійна робота розглядається, як складне педагогічне явище, є особливою формою навчальної діяльності, спрямованою на формування самостійності здобувачів вищої освіти і засвоєння ними сукупності знань, умінь, навичок, що здійснюється за умови впровадження відповідної системи організації всіх видів навчальних занять із соціально-гуманітарних дисциплін. Проаналізовані теоретико-методологічні засади організації самостійної роботи: дидактична мета, психолого-педагогічні умови, основні етапи. Висвітлені основні чинники, які впливають на результативність самостійної діяльності здобувачів вищої освіти. Описані види самостійної роботи студентів вищої школи при вивченні соціально-гуманітарних дисциплін, визначені особливості її організації.
Keywords
здобувач вищої освіти, особистість, навчання, самостійна робота, соціально-гуманітарні дисципліни, student of higher education, personality, study, independent work, social and humanitarian disciplines
Citation