Формування урожайності кукурудзи залежно від впливу мінерального живлення та гібриду

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Лесик, Богдан Іванович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Лесик Б.І. «Формування урожайності кукурудзи залежно від впливу мі-нерального живлення та гібриду» Дипломна робота на здобуття СВО Магістр. Кваліфікація: магістр з агрономії за освітньо-професійною програмою: Насінництво і насіннєзнавство. Обсяг магістерської роботи: 68 с., 2 рисунки, 15 таблиць, 1схема, до-датків - 5, 30 літературних джерела. Об'єкт дослідження – є системи мінеральних добрив з позакореневим підживленням Гумілін Стимул, внесені під кукурудзу на чорноземі опідзоле-ному під впливом грунтово-кліматичних умов та біологічних особливостей гібриду ДМС 3111. Мета роботи: є вивчення формування урожайності середньостиглого гі-бриду кукурудзи (ДМС 3111, ФАО 310) селекції української компанії Маїс в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах з метою встановлення кращого агротехнічного заходу для даних умов. Результати та їх новизна: у вступі підкреслюється актуальність виро-щування кукурудзи та вплив на врожайність внесення системи мінеральних добрив з підживленням у фенологічну фазу 5–7 листків одноразово. Основні наукові та практичні результати: дослідженнями було визна-чено, що на ріст продуктивності кукурудзи впливає норми внесення добрив з позакореневим підживленням Гумілін Стимул у різний вегетаційний період. Галузь застосування: 20 Аграрні науки та продовольство. Значення роботи та висновки: задля реалізації генетичного потенціалу продуктивності кукурудзи, бажано впроваджувати у виробництво високоп-родуктивний гібрид ДМС 3111 з позакореневим підживленням у фенологіч-ну фазу 5–7 листків одноразово. Такий агротехнічний засіб забезпечив чис-тий прибуток – 26395 грн з рівнем рентабельності 94% та врожайністю - 9,1 т/га.
Description
Лесик Б. І. Формування урожайності кукурудзи залежно від впливу мінерального живлення та гібриду : кваліфікаційна робота на здобуття СВО Магістр; спеціальність: 201 Агрономія, ПДАУ. Полтава, 2023. 86 с.
Keywords
агрокліматичні фактори й технологічні прийоми формування врожаю і якості зерна кукурудзи під впливом різних норм удобрення, закономірності і взаємозалежності показників росту, розвитку та продуктивності культури
Citation