Фінансовий аналіз

Abstract
Навчальний посібник містить викладення сучасних питань фінансового аналізу за переліком тем: теоретичні основи фінансового аналізу, загальна оцінка фінансового стану підприємства, аналіз фінансової стійкості підприємства, аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства, аналіз грошових потоків, аналіз ефективності використання капіталу, аналіз кредитоспроможності підприємства та ін.
Description
Тютюнник С. В. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Тютюнник Ю. М., Дорогань-Писаренко Л. О., Тютюнник С. В. – Полтава : ПДАА, 2016. – 432 с. (рекомендовано Вченою радою Полтавської державної аграрної академії (протокол № 11 від 22.12.2015 р.)
Keywords
Фінансовий аналіз, Фінансовий стан, фінансова стійкість, ліквідність, платоспроможність
Citation