Прогнозування прибутку підприємства з використанням MS EXCEL PREDICTION OF BUSINESS PROFIT USING MS EXCEL

Abstract
Description
В статті розкрито питання прогнозування прибутку та рентабельності підприємства. Проаналізовано виробничі можливості сільськогосподарського підприємства. Проведено статистичний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. Здійснено за допомогою програмного продукту MS Excel прогнозування чистого доходу від впливу факторів, а саме реалізації продукції, собівартості реалізованої продукції підприємства, валового прибутку, чистого фінансового результату діяльності підприємства та показників рентабельності підприємства. Умовою проведення такого прогнозування є незмінні умови функціонування підприємства. якщо, з одного боку, не зміняться зовнішні обставини, які можуть вплинути на зміну складових показника рентабельність підприємства. У прогнозуванні прибутку та рентабельності підприємства прийнято період на п’ять років. Зроблено висновки за результатами аналізу фінансових результатів діяльності підприємства та за результатами прогнозування прибутку і рентабельності підприємства
Keywords
прибуток підприємства, рентабельність підприємства, аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, прогнозування, функція регресії
Citation