ОБЛІКОВІ СИСТЕМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Abstract
Description
У праці розкрито сутність та складові облікової системи. Визначено елементами облікової системи в частині облікової підсистеми, зокрема: теоретико-концептуальні елементи (мета, предмет, об’єкт, завдання, функції, нормативно-правові акти, стандарти тощо); методичні елементи (елементи методу бухгалтерського обліку); організаційні елементи (облікова політика, реєстри, форма обліку, робочий план рахунків, внутрішня звітність, аналітичні таблиці тощо).
Keywords
облік, облікові системи, аналітична підсистема, контрольна підсистема
Citation