Інформаційні можливості приміток до фінансової звітності в аналізі фінансового стану підприємства

Abstract
Description
Тютюнник Ю.М., Тютюнник С.В. Інформаційні можливості приміток до фінансової звітності в аналізі фінансового стану підприємства. Модерні-зація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 квітня 2021 р., м. Херсон). Херсон : Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2021. С. 377-379.
Keywords
фінансовий стан, примітки до річної фінансової звітності
Citation