Методологічні основи розроблення економічної стратегії розвитку аграрних підприємств в умовах інституційних трансформацій

Abstract
Description
У статті проведено розроблення й обґрунтування теоретико-методологічних засад формування економічної стратегії розвитку аграрних підприємств в умовах інституційних трансформацій. Обґрунтовано порядок розроблення економічної стратегії розвитку виробничої і збутової діяльності аграрних підприємств. На основі проведених досліджень стратегічні заходи на аграрних підприємствах пропонується здійснювати за певним алгоритмом, який являє собою логічну послідовність кроків для досягнення поставлених цілей. Відповідно до теоретичних підходів в алгоритмі виділені такі три принципових блоки, як: місія й цілі підприємства, стратегічний аналіз і вибір стратегії, реалізація стратегії та її оцінка. У роботі здійснено класифікацію факторів розвитку виробничої та збутової діяльності аграрних підприємств, яка включає вивчення і групування факторів прибутковості за різними ознаками, що дає змогу розкрити взаємозв’язок факторів прибутковості на підставі певних принципів та відобразити їх зв’язок у вигляді логічно обґрунтованого розташування.
Keywords
стратегія, методологія, розвиток, аграрне виробництво, аграрні підприємства, економічне зростання, ефективність.
Citation