Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2013. № 3.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-09-27
Authors
Рожков, А. О.
Пузік, В. К.
Рідей, Н. М.
Горбатенко, А. А.
Кучеренко, Ю. А.
Пашутіна, О. М.
Клименко, М. О.
Клименко, О. М.
Петрук, А. М.
Тищенко, Володимир Миколайович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО, СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА, ЕКОНОМІКА, ТЕХНІЧНІ НАУКИ, СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Keywords
пшениця яра, способи сівби, норми висіву, хлорофіл а і b, каротиноїди, фено- фази, онтогенез, потенціали екологічний, біотичний, природно-ресурсний, агроекологічний; індекс природно-ресурсного потенціалу агро- ландшафтів, водна екосистема, гідроекологічний моніторинг, водна рамкова директива, екологічна оцінка, водойми-охолоджувачі, токсиканти, кластерный анализ, группирующие признаки, индивидуальный отбор, селек- ционный процесс, группы кластеров, сбалансированные генотипы, пшениця тверда яра, мінеральні добрива, поліміксобактерин, діазофіт, площа листків, фотосинтез, строки сівби, азотфіксуючі мікроорганізми, азотфіксація, Rhizobium, біо-препарати, інокуляція, ризогумін, система удобрення, обробіток ґрунту, родючість ґрунту, органічна речо- вина, вміст ґумусу, фракційний склад ґумусу, продуктивність, гречка, урожайність, продуктивність, кількість суцвіть на рослині, маса 1000 зерен, гіллястість, відношення довжини зони гілкування до зони плодоутворення, спосіб обробітку, кукурудза, густота рослин, площа листків, біологічна вро- жайність, зернова продуктивність, маса початку, кукурудза, селекційні сорти, самозапилені лінії, місцеві сорти, елементи, продуктивність, господарськи цінні властивості, білок, плоди груші, антиоксидантні композиції, ферменти, пероксидаза, поліфенолоксидаза, електрофорез, біомаса, урожайність плодових тіл, продуктивність, ізоляти, ліофіляти, позаклітинні білки, врожайність, інокуляція насіння, протруєння насіння, енерґія проростання, виживаність рослин, схожість насіння, рицина, погодні умови, біометричні показники, урожайність, олійність, моніторинг ґрунтів, ґрунт, агрохімічні показники, родючість ґрунту, ґумус, ґуміфікація, мінералізація, калій, фосфор, водорозчинні добрива, позакореневе підживлення, пшениця озима, кукурудза на зерно, буряки цукрові, урожайність, окупність затрат, пшениця озима, сорт, насіння, посівні якості, чистота, маса 1000 зерен, лабораторна схожість, традиційне сільськогосподарське виробництво, сільське господарство, гене- тично модифіковані організми, стійкий розви- ток, соціо-економіко-екологічна система, органічне агровиробництво, льон-довгунець, технологія збирання, аналітичні дослідження, моделювання, технічні засоби, жива маса, відтворювальна здатність, рівень годівлі, адаптація, толерант- ність, термостійкість, індекс теплостійкості, свині, велика біла порода, метод оцінки, кореляція, племінна цінність, м'ясо птиці, автоліз, сарколема, міофібрили, ядра, мітохондрії, деструкція, клозаверм-А, Е-селен, щури, печінка, токсикологічні та патоморфологічні дослідження, пчёлы, гемоциты, растительные акарициды, телята, антимікробні препарати, імунітет, резистентність, поросята, біохімічні показники, білок, сечовина, білірубін, коти, уролітіаз, ультрасонографія, катетеризація, перфузія, собаки, комбінована мітрально-трикуспідальна недостатність, виживання, прогноз, курчата-бройлери, пробіотики, гематологічні показники, неспецифічна резистентність, антигельмінтик, вермік 1 % ін’єкційний розчин, аскароз, трихуроз, езофаго- стомоз, свині, яйця гельмінтів, змішана інвазія, дерма, сосочковий шар, колагенові, еластичні, ретикулярні волокна, кислі мукополісахариди основної речовини, органічне землеробство, експорт, продукція, Європейський Союз, земельні ресурси, пенсійна реформа, працездатний вік, економічна трансформація, макро- економічна ситуація, фемінізація бідності, електронна комерція, Інтернет-торгівля, електронна торгівля, комерційна діяльність, телекомунікаційні технології, Інтернет, молочне скотарство, конкурентоспроможність, стратегічні напрями, маркетингове середовище, регіональний ринок, аграрні машини, акумулятори, гальванічні елементи, переробка, технологія утилізації, оранка, агрегат, трактор, диференціальний привід, блокований привід, обертаючий момент, сила тяги, витрата пали- ва, коефіцієнт блокування, потужність, двигун, плуг, тягово-зчіпні показники, відгодівля, соя, м’язова, жирова, тканина, якість, хронічний нітратно-нітритний токсикоз, «Фенарон», «Метіфен», «Метіонін», тільність, нетелі, первістки, велика рогата худоба (ВРХ), сироватка крові, глюкоза, гіперглікемія, комбікорм, треонін, племінні кури, відтворювальні якості, амінокислоти
Citation