Use of antonyms in English proverbs and sayings

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-04
Authors
Тагільцева, Яніна Михайлівна
Тюріна, Карина Олександрівна
Сахарова, Людмила Миколаївна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво «Молодий вчений»
Abstract
У статті досліджуються особливості використання антонімів у англійських прислів’ях та при- казках. Подається визначення антонімії як парадигматичного явища, що спостерігається у різножан- рових текстах. Цілісний аналіз антонімічних відношень здійснюється на лексичному, морфологічному, синтаксичному і культурологічному рівнях. Запропоновано класифікацію антонімів, що вживаються в англійських пареміях, за семантичним критерієм, згідно з яким їх поділено на градуальні, комплемен- тарні, векторні та конверсиви. У межах градуальних виявлено використання якісних прикметників та прислівників. Комплементарні антоніми представлені прикметниками, що виражають абсолютну якість та іменниками з абстрактним і конкретним значенням. Серед конверсивів переважають іменники на по- значення взаємозалежності, суміжності, зворотних зв’язків тощо. Векторні антоніми презентують фразові дієслова, що виражають протилежні дії, явища, характеристики і т. ін. З’ясовано, що залежно від частино- мовної приналежності антонімами в англійських пареміях виступають прикметники, іменники, дієслова, прислівники, займенники. Також антонімічні відношення розглядаються в межах певних тематичних груп прислів’їв та приказок (видимість, сутність; вік; сподівання; ризик; родинні стосунки; упертість; бай- дужість, безвідповідальність; сила, слабкість). Визначено лексичні категорії антонімів, що вживаються в англійських пареміях (міра якості, протилежні позиції, час, кількість). Крім того увага авторів фокусу- ється на типових синтаксичних моделях народних висловлювань з антонімічними зв’язками, серед яких виділяються прості речення, складні структури із з’єднувальними словами і без, умовні і наказові речен- ня. Висвітлюються функції синтаксичних конструкцій, у межах яких функціонують антоніми. Наголо- шується на тому, що використання протилежних за значенням слів надають висловлюванню стислості, природності, допомагають виразити ідею чітко і лаконічно. Встановлюється роль антонімів у англійських прислів’ях та приказках як експресивної, перцептивної, культурологічної рефлексії.
Description
Keywords
лінгвістика, антонім, прислів’я, приказка, паремія, лексикологія, морфологія, синтаксис.
Citation