Оцінка санаційної спроможності підприємства та напрями її удосконалення

Abstract
У статті обгрунтовано сутність, значення та необхідність здійснення оцінки санаційної спроможності підприємства, що перебуває у фінансовій кризі. Доведено, що фінансова санація є об’єктивною реальністю ринкового господарювання, носить комплексний характер і охоплює практично всі фінансові аспекти функціонування підприємств. Розкрито основні передумови оцінки санаційної спроможності та необхідності управління нею. Узагальнено методичні підходи до оцінки санаційної спроможності підприємства та запропоновано систему показників для її оцінки. Доведено необхідність використання єдиного узагальненого інтегрального коефіцієнта оцінки санаційної спроможності, що дасть можливість визначити доцільність проведення санації суб’єктів господарювання.
Description
Чумак В. Д. Оцінка санаційної спроможності підприємства та напрями її удосконалення / В. Д. Чумак, К. М. Горпинченко, О. А. Шевченко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 1(8). – Т. 2. Економічні науки. – Полтава : ПДАА, 2014. – С. 38–43
Keywords
санація, оцінка платоспроможності
Citation