Інструменти і заходи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Abstract
Description
Мороз С.Е., Демченко М.І. Інструменти і заходи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : мат-ли ІХ Міжнар.наук.-практ. інтернет-конференції, м. Полтава, 25 берез. 2022 р., м. Полтава : ПУЕТ, 2022. С. 197-200.
Keywords
Citation