ANALYSIS OF COMPOUND ADJECTIVES IN THE CONTEXT OF THE MICROSYSTEM “PERSON’S CHARACTER”

Abstract
Description
У статті здійснюється цілісне дослідження складних прикметників на позначення характеру людини, що об’єднані у відпо- відну лексичну мікросистему. Подано визначення терміну «складне слово». Композити системно аналізуються на фонетичному, морфологічному, семантичному та орфографічному рівнях. З’ясовано, що в межах даної мікросистеми домінують слова з осно- вним наголосом на другому компоненті, котрий є семантичним центром у структурі складної лексичної одиниці. Виділено типові словотвірні моделі. Простежено варіативне написання (разом або через дефіс) одного й того ж складного слова на позначення характеру людини. Досліджуються також особливості словотвору прикметників на позначення характеру людини. Композити досліджуваної тематичної категорії об’єднано у тематичні і семантичні групи. Встановлено, що складні лексичні конструкції, що належать до мікросистеми «Характер людини» є як ендоцентричними, так і екзоцентричними за своєю семантикою.
Keywords
складний прикметник, мікросистема «характер людини», фонетика, морфологія, семантика, орфографія.
Citation