Методика обліку зносу (амортизації) та аналіз функціонального стану необоротних активів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Робота втілює результати досліджень показників фінансового стану підприємства (джерел формування капіталу, ліквідності та платоспроможності тощо). Здійснено аналіз аналіз функціонального стану необоротних активів (показники ефективності відтворення основних засобів; показники ефективності використання основних засобів; показники руху основних засобів тощо). У кваліфікаційній роботі автором використано низку методів наукових досліджень, а саме: діалектичний метод пізнання, системний підхід, порівняння, аналогія, абстрагування, абстрактно-логічний аналіз, групування.
Keywords
Облік, аналіз, необоротні активи, знос, амортизація
Citation