Фактори розвитку фінансової кризи аграрних підприємств

Abstract
Description
Обґрунтовано необхідність врахування факторів ризику в аграрній сфері України при оцінці ймовірності розвитку фінансової кризи сільськогосподарських підприємств. Узагальнені фактори, які підвищують ймовірність фінансової кризи аграрного підприємства, виділені найбільші загрози для підприємств аграрної сфери, відмічені типові негативні прояви впливу цих загроз на фінансовий стан підприємства. Доведено, що розглянуті фактори не можна ігнорувати при прогнозуванні ймовірності розвитку фінансової кризи. Для оцінки ризику запропоновано використовувати метод експертних оцінок.
Keywords
фінансова криза, сільське господарство, загрози, галузеві ризики
Citation