Теоретичні аспекти фінансового посередництва на грошовому ринку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії
Abstract
У статті досліджено сутність та призначення фінансового посередництва на грошовому ринку. Здійснено систематизацію наукових поглядів вітчизняних вчених-економістів стосовно сутнісно-змістовного наповнення категорії «фінансове посередництво». Запропоновано авторське визначення терміна фінансове посередництво. Удосконалено класифікацію фінансових посередників в залежності від можливості впливати на пропозицію грошей в обігу. З’ясовано роль фінансового посередництва в контексті підвищення ефективності розміщення інвестицій та стимулюванні діяльності господарюючих суб’єктів. Визначено модель структурної організації фінансового сектору України. Досліджено особливості функціонування банків та страхових компаній як провідних суб’єктів фінансового посередництва на грошовому ринку України.
Description
Keywords
грошовий ринок, фінансове посередництво, фінансові посередники
Citation