Комплексне оцінювання дебіторської заборгованості за товарними операціями в суб’єктах малого підприємництва

Abstract
Description
Тютюнник Ю., Шевченко А. Комплексне оцінювання дебіторської заборгованості за товарними операціями в суб’єктах малого підприємництва. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (18 березня 2020 р., Луцьк) / відп. ред. О.М. Полінкевич, Л.В. Шостак. Луцьк, 2020. С. 420-423.
Keywords
дебіторська заборгованість, комплексне оцінювання, Комплексне оцінювання дебіторської заборгованості за товарними операціями в суб’єктах малого підприємництва
Citation