Основні засоби:особливості автоматизації обліку

Abstract
Description
Автоматизація обліку наявності й руху основних засобів і зносу (амортизації) об’єктів основних засобів є частиною автоматизованого облікового процесу необоротних активів, що охоплює широке коло господарських операцій. До яких належать: надходження основних засобів; ведення їх в експлуатацію; нарахування амортизації основних засобів; проведення їх модернізації та вибуття.
Keywords
облік, автоматизація, основні засоби, документування
Citation