БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-05
Authors
Нездойминога, Олена Євгеніївна
Красота, Олена Григорівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
У статті розкрито сутність загальновиробничих витрат та визначено їх загальну класифікацію відповідно до норм законодавства України. Розглянуто методику та деякі особливості розподілу загальновиробничих витрат та порядок їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку. Визначено важливість планування обсягів загальновиробничих витрат та складання відповідного бюджету з урахуванням специфіки діяльності конкретного підприємства. Розглянуто сутність, переваги та недоліки трьох основних моделей оптимізації витрат, таких як: чисте зниження витрат; інтенсифікація витрат; фіксація витрат. Окрему увагу приділено принципам реалізації концепції ощадливого виробництва, що може бути використана як один із шляхів стратегічного розвитку підприємства та метод зниження витрат підприємства. Запропоновано низку заходів, що спрямовані на оптимізацію ви-трат загалом та ефективне управління загальновиробничими витратами підприємства як складником його успішної фінансово-господарської діяльності.
Keywords
загальновиробничі витрати, змінні витрати, постійні витрати, розподілені та нерозподілені витрати, база розподілу, ощадливе виробництво, оптимізація витрат
Citation