Фортифікація хліба пшеничного.

Abstract
Description
Калашник О.В., Мороз С.Е., Калашник О.Д. Фортифікація хліба пшеничного. Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур у рамках інтеграції до європейського простору : мат-ли V міжнар. наук.-практ. конференції, м. Полтава, 24 берез. 2022 р., м. Полтава : ПДАА, 2022. С. 76-79
Keywords
Citation